top of page
Foto de Alba Andinyach_edited_edited.jpg

Els cavalls

A l’Associació Forest Horses els èquids són de vital importància per a poder dur a terme la recuperació forestal. Actualment, als nostres espais hi pasturen 4 cavalls, 2 ponis i 1 egua.

Els grans protagonistes.

Els nostres cavalls no són cavalls salvatges, provenen de diferents històries de vida i han hagut de passar un període d'adaptació a viure en llibertat al bosc. Estan acostumats al contacte amb humans, però intentem fer un maneig poc intensiu i de baixa intervenció. Aquests cavalls no es monten, no s'utilitzen per activitats lúdiques/terapèutiques i no els hi posem ferradures. Ens limitem a fer revisions veterinàries periòdiques i subministrar-los d'aigua i farratge quan és necessari.

El cavall és un gran herbívor gregari que pastura durant la major part del dia (entre 16 i 18 hores), al tindre un estómac molt petit i uns intestins extremadament llargs. Menja petites porcions de plantes que van seleccionant mentre es van movent, això fa que al seu pas remoguin el sòl i amb la femta vagin afegint matèria orgànica a la superfície del sòl, ajudant també a dispersar espècies,  com és el cas del margalló, del qual mengen només el fruit.

A Forest Horses els èquids estan fent la tasca de prevenció contra incendis, obrint camins, per zones intransitables per a l'humà, i alhora potenciant la reducció sostenible del sotabosc. Dins de la dieta dels èquids de l'Associació es troben plantes altament combustibles de les famílies de les gramínies com el càrritx (Ampelodesmos mauritanicus), el fenàs (Brachypodium retusum) i la festuca (Festuca rubra). Arbustives molt abundants com el coscoll (Quercus coccifera) o l'ullastre (Olea europaea var. sylvestris) i lianes que connecten el combustible del sotabosc i les capçades com l'arítjol (Smilax aspera), entre d'altres. A més, son suplementats amb farratge (civada, alfals, palla o fenc), degut a la baixa qualitat nutritiva de la pastura i en funció de les seves necessitats.

El pas i la pastura dels cavalls ajuden a mantenir les espècies animals que necessiten espais oberts. En quant a la diversitat de plantes, l'heterogeneïtat estructural generada pel pasturatge equí permet la coexistència de diversos hàbitats amb recursos complementaris d'aliments on els insectes i els ocells estan protegits de la intempèrie i els depredadors.

Per a poder portar un correcte maneig de les zones d'acció, i que l'impacte del cavall sigui positiu en l'ecosistema, hem creat un pla de rotacions el qual es basa en moure els èquids de tancat segons les diferents èpoques de l'any i les característiques de cada tancat.

bottom of page