top of page
24F24F08-5719-4D27-8FA6-A892872EE9A0.JPG

El Forest

Dins del Massís de l'Ordal, en una àrea de més de 70 hectàrees, es troba la zona d'acció de l'Associació.

L'entorn.

La zona d'acció de Forest Horses es troba dins del Massís de l'Ordal, al municipi d'Olesa de Bonesvalls, en una àrea d'unes 100 hectàrees dividides en 4 tancats entre els quals van rotant els nostres cavalls.

La litologia predominant és calcària, amb sòls poc desenvolupats i superficials, més profunds a les fons de vall i amb afloraments rocosos típics de relleus càrstics a les carenes.

El clima és mediterrani amb estius calorosos i hiverns suaus, amb una temperatura mitjana anual d'uns 15 ºC  i una precipitació mitjana anual al voltant dels 600 mm, generalment concentrada en els mesos de primavera i tardor.

La major part de l'àrea d'acció són antics camps de cultius de secà ara convertits en masses forestals denses per l'abandonament dels camps, on la vegetació arbòria que predomina és el pi blanc (Pinus halepensis). En menys nombre trobem el pi pinyer (Pinus pinea), l'alzina (Quercus ilex) , el roure (Quercus cerrioides) i alguns individus de servera (Sorbus domestica). El sotabosc es una màquia de llentiscle (Pistacia lentiscus), càdec (Juniperus oxycedrus), ullastre (Olea europaea var. sylvestris), càrritx (Ampelodesmos mauritanicus), arítjol (Smilax aspera) i coscoll (Quercus coccifera). Amb menor abundància trobem el margalló (Chamaerops humilis), l'arboç (Arbutus unedo) i la savina (Juniperus phoenicea), entre d'altres.

Cal destacar la presència d'un càdec centenari (J.oxycedrus) d'uns 8 metres d'alçada i un diàmetre de tronc superior als 30 centímetres, poc comú en aquesta espècie de creixement lent. Entre la vegetació es deixen entreveure els marges i cabanes de pedra seca, així com pous i forns de calç, típics d'aquesta zona calcària.
 
El corral de la Pedrosa, la construcció més antiga documentada a Olesa de Bonesvalls (esmentat l'any 1183), ens serveix alhora de magatzem i de tancat hospital per als cavalls.

Aquests boscos ens han siguts cedits per un propietari forestal, que també gestiona les vinyes properes i produeix vins naturals (Celler Valldolina).

IMG_8933.HEIC
bottom of page